Kid Cudi – Day & Night (Scott Forshaw & Greg Stainer Remix)

Kid Cudi’s ‘Day & Night’ remixed by Scott Forshaw and Greg Stainer

 

Kid Cudi – Day & Night (Scott Forshaw & Greg Stainer Remix) available for free download at: https://www.youtube.com/watch?v=vPSTnWTCtFg